Vaše soukromí a ochrana vašich osobních údajů
je pro nás velmi důležitá

Zpracování osobních údajů

V žádném případě tyto údaje nikomu neposkytujeme, neprodáváme, ani s nikým nesdílíme, pokud se nejedná o nezbytné zajištění námi pořádané akce, které jste účastníkem. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, jako by byly naše vlastní. Data zpracováváme výhradně v zemích Evropské Unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise v souladu s GDPR.

Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů slouží pouze k zajištění vaší účasti na našich programech-seminářích či na setkáních s koučem, dále pak k efektivní komunikaci mezi vámi a společností NEXT-L GROUP s.r.o., k vzájemnému předávání a poskytování informací v podobě novinek či newsletteru a materiálů týkajících se rozvoje lidí a souvisejících témat.

Za účelem zkvalitnění péče o klienta v rozsahu předmětu podnikání společnosti NEXT-L GROUP s.r.o. zpracováváme údaje k souvisejícím statistickým a marketingovým a obchodním účelům a to v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.

Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná. Nemáte-li o tyto informace zájem, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od jejich odběru odhlásit.

V případě e-mailové komunikace tak můžete učinit přímo v e-mailu odhlašovacím proklikem, který naleznete v patičce každého našeho e-mailu.

Správce
NEXT-L GROUP s.r.o., IČ: 27448835, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112341.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce, což znamená, že určujeme, za jakým účelem a jak budou osobní údaje zpracovávány, a také po jak dlouhou dobu je můžeme využívat.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Adresa
Fakturační údaje
* Fakturační údaje využíváme abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zpracovatelé
Služba SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupené Davidem Kiršem jako členem představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Cookies
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že my i naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Obchodní podmínky

Způsob a podmínky přihlášení
Do programu pořádaného společností NEXT-L GROUP s.r.o., dále jen pořadatel, je možné se přihlásit na webových stránkách www.accelerateleadershipimpact.com s tím, že si zájemce objednává vybraný program – seminář.
A to vždy tak, že každá jednotlivá osoba si objednává své místo na vybraném semináři zvlášť.

Objednávka je zájemci potvrzena a zároveň je mu odeslán email s fakturou k proplacení účastnického poplatku bezhotovostním převodem. Po uhrazení faktury je zájemce informován emailem o přijetí platby pořadatelem a stává se registrovaným účastníkem vybraného programu. Dále se pak řídí organizačními pokyny pořadatele platnými vždy pro daný vybraný program – seminář.

Účastnický poplatek musí být uhrazen v souladu s datem uvedeným na faktuře, nejpozději však do 3 dnůpřed konáním či zahájením programu. Pro zvýhodněný účastnický poplatek (EARLY BIRDS apod.) platí datum splatnosti uvedený na webových stránkách u vybraného semináře.

Účastnický poplatek zahrnuje

  • vstupné
  • tréninkové materiály
  • občerstvení či stravování (dle typu programu)
  • certifikát o absolvování programu

Účastnický poplatek nezahrnuje

  • náklady na cestovné a parkovné
  • ubytování (pokud není uvedeno jinak)

Storno podmínky
Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně. Při neúčasti na semináři bez včasného písemného zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100%.

Zrušení registrace do 14-ti dnů před datem zahájením programu včetně nebude účtován žádný storno poplatek. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Při zrušení registrace 3 dny a méně před konáním semináře je storno poplatek 100%.